Wat is het doel van de zomerschool?

De zomerschool heeft als doel om de opgelopen achterstanden in te halen. De leerling gaat aan de slag met de lesstof van het afgelopen schooljaar. Ze herhalen de stof door middel van extra uitleg en het maken van oefeningen totdat deze beheerst wordt. De leerling maakt tijdens de zomerschool gebruik van ons online planningssysteem. De voortgang van de leerling wordt ook bijgehouden in dit systeem en kan worden ingezien door mentoren, docenten en ouders.

Per 6 leerlingen is er een vakdocent aanwezig.

Hoe ziet de zomerschool eruit?

Voor de eerste dag:

Voorafgaand aan de zomerschool wordt in samenwerking met school een individueel leerplan opgesteld. In dit leerplan worden de doelen beschreven en wordt aangegeven op welke wijze de doelen behaald worden. De school levert de stof en ook de toetsen en het correctiemodel voor elke leerling.

Dagplanning:

We beginnen de dag met het doornemen van de planning. De begeleider bespreekt samen met de leerling waar hij/zij aan gaat werken. Hierbij wordt ook de aanpak besproken, bijvoorbeeld welke studievaardigheid de leerling gaat gebruiken bij de taken en welke opdrachten aan het eind van de dag af moeten zijn. We starten dagelijks om 08:30 en werken door tot 16:00. Tussendoor is er 2 keer een korte pauze en aan het begin van de middag verzorgen we een uitgebreide lunch voor de leerlingen.

Overhoren, controleren en feedback:

Bij elke taak wordt met de leerling besproken hoe het is gegaan. De begeleider bespreekt hoe de leerling deze taak heeft aangepakt en geeft tips waar nodig. Bij leertaken wordt de stof overhoord om te checken of de stof is begrepen.
Wanneer de leerling aangeeft dat hij/zij de opdrachten heeft gemaakt, worden deze samen gecontroleerd.

Afsluiting:

Aan het einde van de dag wordt een kort verslag geschreven. Hierin staat beschreven welke taken zijn afgerond en is de belangrijkste feedback terug te lezen.
Aan het einde van de zomerschool worden de te behalen doelen getoetst en beoordeeld. Daarnaast is er een evaluatieverslag; hierin worden behaalde doelen beschreven en hier staan ook de eventuele aandachtspunten in.

Wat kost het?

De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemende leerlingen en zullen in overleg worden bepaald.