Leren is complex. Uit onderzoek blijkt steeds opnieuw hoe belangrijk voorwaarden zijn om te kunnen leren. Welbevinden, inspiratie, een gevoel van competentie en goed in je vel zitten blijken minstens zo belangrijk te zijn voor goede leerprestaties dan kennis alleen.

Werkwijze

wegwijzer-gecertificeerd

Voor wie?

De Ik leer leren training is een speciaal ontwikkeld programma voor kinderen vanaf groep 7/8 die makkelijker en slimmer willen leren leren. De training is uitermate geschikt om kinderen voor te bereiden op leertaken vanaf groep 8 en de brugklas. Alle aspecten die van belang zijn bij het leren komen aan bod: leervoorkeur en leerstrategie, motivatie, concentratie, plannen & organiseren, faalangst. En natuurlijk allerlei tips, oefeningen en leuke weetjes.

Al heel snel na de training halen de leerlingen hogere cijfers en leren ze efficiënter en effectiever.

Er zijn twee manieren om de training te volgen: door middel van een groepstraining óf door een individueel coaching traject. De groepstraining bestaat uit vier* bijeenkomsten van 1,5 uur met minimaal 5 en maximaal 8 deelnemers. Voor een individueel coachingstraject worden maatwerk afspraken gemaakt.

De training wordt gegeven door een gecertificeerde trainer. Bij ieder trainingsonderdeel wordt gewerkt met uitdagende werkvormen waardoor het kind op verschillende manieren wordt geprikkeld. Denken, voelen, doen en zoveel mogelijk zintuigen gebruiken om te leren, dat is de uitdaging. De trainer kan zo nodig extra coaching geven. Zij signaleert en helpt verder.

De training kan worden uitgebreid met twee modules die vooral voor (aankomend) brugklassers erg waardevol kunnen zijn, namelijk ‘Woordjes en begrippen leren’ en ‘braingym’.

De Ik leer leren training is verder heel geschikt voor kinderen:

 • met concentratieproblemen
 • met faalangst
 • die onder hun niveau presteren
 • met leerachterstanden
 • waarvan ouders en leerkrachten zeggen: “Er komt niet uit wat er in zit”
 • die het thuis wel kunnen, maar op school alles vergeten lijken te zijn
 • die moeite hebben met automatiseren
 • die moeite hebben met structuur en organisatie
 • die zich laten afleiden door anderen
 • met dyslexie of dyscalculie
 • met nld
 • met ad(h)d
 • met motivatieproblemen

Wat leer je van de Ik leer leren training:

 • Bedenken wat je wilt leren
 • Leren plannen en organiseren van je huiswerk
 • Leren op een handige manier informatie te onthouden en reproduceren
 • Leren hoe je je gemakkelijker kunt concentreren
 • Waarom en hoe je kunt leren
 • Wat je nodig hebt om leren leuk te vinden
 • Inzicht krijgen in waarom het tot dusver niet lukte om te leren
 • Manieren om faalangst te overwinnen
 • Luisteren naar anderen en ontdekken hoe je verschillend kunt omgaan met leren
 • Heel, heel veel tips, trucs, oefeningen en onderzoeken

Data en prijzen

Vind de eerstvolgende training in onze agenda. De training wordt gegeven op onze locatie aan de Nieuwstraat 21 in Heerenveen.

Een groepstraining kost € 185,00 per persoon, inclusief Ik leer leren werkboek.

Centrum Tea Adema

De training is ontwikkeld door Centrum Tea Adema. Klik hier voor haar website over Ik leer leren.

*  De oorspronkelijke cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Wij hebben ervoor gekozen om de onderdelen die betrekking hebben op ‘leerstijlen’ (les 1 en 5) in de training te vervangen door het ‘leerstrategie onderzoek’ van Bureau van Bodegom. Onze ervaring is dat dit onderzoek betrouwbaarder aangeeft wat iemands leervoorkeuren zijn. In het leerstrategie onderzoek worden de uitkomsten namelijk gebaseerd op keuzes in plaats van op een vragenlijst. Dit levert een evenwichtig leerprofiel op waaraan vervolgens de best passende leerstrategieën kunnen worden toegekend. Meer informatie over het leerstrategie onderzoek vindt u hier.