Over NHI Studiebegeleiding

NHI Studiebegeleiding is in 1992 onder de naam Noordelijk Huiswerk Instituut opgericht door Frans Bohlander. Vanuit de eerste vestiging in Drachten is gestart met huiswerkbegeleiding en bijlessen. Na vestigingen in Heerenveen, Leeuwarden en Sneek volgde ook een vestiging in Amstelveen en werd de naam gewijzigd in Huiswerkinstituut NHI.

Per 2012 opereren we onder de naam NHI Studiebegeleiding en is het bedrijf in handen van Oscar Bohlander en Harriët van Dalfsen. Voor de naamswijziging is gekozen omdat we naast huiswerkbegeleiding steeds meer andere onderwijs gerelateerde diensten bieden. We streven naar een zo compleet mogelijke dienstverlening op het gebied van studiebegeleiding en studiecoaching. Zo kunnen we bijvoorbeeld adviseren over profiel- & studiekeuze en passende leerstrategieën. We kunnen onderzoeken wat de achterliggende oorzaken van motivatieproblemen zijn en een passende aanpak bieden. We signaleren visuele stress en geven faalangsttraining, weerbaarheidstraining en workshops op het gebied van ‘leren leren’.

Op dit moment is NHI Studiebegeleiding actief in 6 verschillende plaatsen: in Drachten, Leeuwarden, Leek, Sneek, Heerenveen en Amstelveen.

Waar we voor staan

Pubers moeten veel in deze tijd. Vooral op school wordt veel van hen verwacht. Verwachtingen die vaak nog niet waargemaakt kunnen worden omdat ze daar simpelweg nog niet aan toe zijn. Het puberbrein is nog niet voldoende ontwikkeld om deze taken en eisen aan te kunnen.

Wij willen kinderen helpen bij deze ontwikkeling naar zelfstandigheid en hen handvatten bieden om hun schoolperiode zo goed mogelijk door te komen. Heel praktisch, door te helpen bij plannen en organiseren van huiswerk, door samen naar passende leerstrategieën te zoeken én door het aanleren van studievaardigheden om efficiënter te leren. Vaardigheden en tips waaraan het kind de rest van zijn of haar leven wat heeft.

Hoe we dat doen

Studiebegeleiding is maatwerk. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen gericht worden geholpen, ook in groepsverband. Een uitgebreide intake en een  leerstrategie onderzoek is onderdeel van de aanpak. Daarnaast kan screening, training & coaching zowel aanvullend als los worden ingezet.

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt in kleine groepen. Bij huiswerkbegeleiding is er 1 begeleider per 6 leerlingen beschikbaar. Brugklassers worden intensiever begeleid en daarvoor werken we met 1 begeleider per 3 leerlingen. Andere dienstverlening vindt 1-op-1 plaats of in kleine groepjes.

Een groot deel van de medewerkers van NHI Studiebegeleiding is actief betrokken bij het onderwijs. Ze kunnen daardoor goed inspelen op nieuwe ontwikkelingen en werkvormen in deze sector.

Naast leerlingen uit het voortgezet onderwijs begeleidt NHI Studiebegeleiding ook basisschoolleerlingen en leerlingen van het MBO en HBO.

Leerling aanmelden