Ter voorkoming van uitval en afstromen kan preventief een motivatiescreening worden ingezet. Vaak is niet zichtbaar dat een leerling niet gemotiveerd en/of niet betrokken is. Beperk het risico dat de school voortijdig, zonder diploma, wordt verlaten.

Met een klassenscreening wordt snel duidelijk bij welke leerlingen dit zou kunnen spelen en welke problemen daaraan ten grondslag liggen. Een individuele motivatiescreening kan worden afgenomen bij leerlingen waarbij vraagtekens kunnen worden gezet ten aanzien van prestaties en houding & gedrag.

In de screening wordt gevraagd naar de houding tov school, docenten, huiswerk & leren en mogelijke belemmeringen hierbij, maar ook de thuissituatie en sociale aspecten worden meegenomen.

Met een gericht plan van aanpak kunnen deze leerlingen tijdig worden geholpen. Wij begeleiden de screenings en geven advies over de aanpak van de gesignaleerde belemmeringen. Wij kunnen ook docenten opleiden om deze screenings uit te voeren.

Hoe werkt het?

De leerling vult een uitgebreide online vragenlijst in. Deze vragenlijst is adaptief. Aan de hand van de uitkomsten volgt een gesprek met de leerling waarin dieper wordt ingegaan op de scores om een duidelijk beeld te krijgen van de achterliggende problematiek. Daarna volgt een gesprek met ouders en mentor/leerkracht waarin de leerling zijn bevindingen deelt en er gezamenlijk een plan van aanpak wordt afgesproken.

Kortom:

Een motivatiescreening kan motivatieproblemen en/of onderpresteren gericht aanpakken en uitval of afstromen voorkomen.

 

Meer weten over de motivatiescreening?

Klik hier voor meer inhoudelijke info over de motivatiescreening en de werkwijze.