Iedere leerling heeft een persoonlijke manier van leren en iedere docent heeft zijn eigen manier van lesgeven. Een goede verstandhouding en inzicht in elkaars manieren en behoeften leiden tot een prettige leeromgeving.

Achterstanden wegwerken met MILS

Voor scholen zijn veel toepassingen van de MILS mogelijk. Het wordt bijvoorbeeld ingezet bij leerlingen die niet het gewenste niveau halen en hierdoor achterstand op school krijgen. NHI Studiebegeleiding verzorgt bijscholing/workshops voor docenten, waarin ze kennismaken met hun eigen MILS-profiel. Dit blijkt een goede start te zijn voor het werken met MILS binnen een school.

MILS in de brugklas en groep 7/8

De MILS wordt veel toegepast in de bovenbouw van de basisschool en in brugklassen. In deze fase staan de leerlingen helemaal open voor de informatie die ze uit de MILS kunnen oppikken. Naast hun eigen best werkende leerstrategieën krijgen ze ook inzicht in de grote diversiteit van leren die er in hun klas is.

MILS in de bovenbouw

Daarnaast wordt de MILS zeer succesvol ingezet in de hogere klassen van de middelbare scholen. Onderzoek heeft laten zien dat het inzetten van de MILS doubleren zeer sterk verminderd en uitval kan voorkomen. Ook het slagingspercentage voor het eindexamen ging omhoog.

MILS in het HBO/WO

Studenten die vastlopen in het HBO/WO onderwijs kunnen meestal weer met hernieuwde energie en enthousiasme hun studies oppakken als ze hebben geleerd hoe ze het met een andere, beter werkende leerstrategie moeten aanpakken.

Meer weten over de MILS?

Hier tref je meer info aan over wat de MILS precies inhoudt.

MILS draagt bij aan passend onderwijs

Voor de leerling:

 • Concrete tips en handvatten voor leerlingen die vastzitten
 • Zelfvertrouwen bij de leerling
 • Bewustwording van zijn/haar talenten
 • Betere schoolresultaten
 • Begrip voor andere manieren van leren
 • Begrip tussen docent/team en leerling

Voor de docent/team:

 • Suggesties en werkwijzen die het team kan inzetten voor een leerling
 • Begrip tussen docent/team en kind
 • Onderling begrip teamleden
 • Verbetering communicatie in het team
 • Inzicht en inzet mogelijkheden talenten van de teamleden
 • Overzicht van de talenten in een klas

Werkwijze

 • Kick-off met MILS-profielen van de docent(en)
 • De MILS afnames bij de leerlingen vinden plaats op één dag (max 30 leerlingen)
 • Voor iedere leerling een terugkoppeling met belangrijkste aandachtspunten
 • Terugkoppeling naar ouders