De MILS is een praktische tool waarmee gemakkelijk en snel kan worden vastgesteld op welke wijze de leerling de lesstof het gemakkelijkst opneemt. Met dit inzicht in zijn of haar leervoorkeur(en) kan een leerling efficiënter en slimmer leren.

De leerling krijgt aan de hand van de scores van de MILS passende studietips en adviezen. Door het toepassen van deze tips en adviezen leert de leerling veel efficiënter en effectiever; slimmer leren in minder tijd!

De zes leervoorkeuren

De MILS bestaat uit 6 leervoorkeuren:

Woordslim: vindt de leerling het fijn om informatie op te nemen door te lezen of te schrijven

Luisterslim: hoe snel en makkelijk neemt de leerling informatie van gesproken tekst op?

Stappen denken: hoeveel structuur vindt een leerling prettig tijdens het leren. Wordt er in kleine stapjes gewerkt of wordt er vanuit het grotere geheel geleerd?

Beweging nodig: heeft de leerling veel of weinig beweging nodig bij het opnemen van kennis en hoe lang kan een leerling geconcentreerd werken?

Beeldslim: zijn beelden ondersteunend bij het opnemen van informatie of ervaart de leerling plaatjes juist als storend?

Samen leren: vindt de leerling het prettig om samen met een ander te leren of gaat hij/zij juist liever individueel aan de slag?

Voorbeel van een MILS profiel

Voorbeeld van een MILS profiel

Hoe werkt het?

We nemen de MILS individueel, in kleine groepen óf klasgewijs af. Daarna bespreken we de scores op de verschillende onderdelen en geven we studietips die passen bij de leervoorkeuren van de leerlingen. Bij individuele MILS afnames, die bijvoorbeeld op verzoek van de zorgcoördinator of team/afdelingsleider worden gedaan, ontvangen de leerling, ouders en school binnen een week een uitgebreid verslag met alle tips en adviezen passend bij de leervoorkeuren van de leerling. Dit verslag is op verzoek, en tegen meerprijs, ook verkrijgbaar bij groepsafname.

Ondersteuning bij de opvolging van de adviezen is ook mogelijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan workshops en trainingen op het gebied van begrijpend lezen, samenvatten en mindmappen maar ook in sociale weerbaarheid en faalangstreductie. Dit kan ook op basis van individuele begeleiding plaatsvinden.

Een breder bereik in de klas

Een MILS-workshop kan docenten inzicht bieden in de eigen leervoorkeuren en ‘blinde vlekken’ én in het effect ervan op zijn of haar manier van communiceren en interactie met anderen. Met als doel de lesstof gevarieerder aan te bieden in de klas zodat iedere leerling wordt bereikt.

Kortom:

  • De totale afname inclusief nabespreking is ca. 1 uur
  • De leerling krijgt het leervoorkeurenprofiel direct mee naar huis
  • De ouders en leerkracht ontvangen binnen een week het volledige verslag met alle studietips passende bij het leervoorkeurenprofiel
  • Afname kan individueel of groepsgewijs/per klas
  • Workshops voor docenten voor een breder bereik in de klas (zie bijlage 1)
  • Kosten individuele MILS incl. adviesrapport € 240,00
  • Bij groepsgewijze afname geldt een ander tarief, afhankelijk van het aantal leerlingen

Meer weten over de toepassing van MILS op school en in de klas?

Klik hier voor meer info over de werkwijze van MILS op scholen