Vanwege de snelle verspreiding van het corona virus hebben wij een aantal maatregelen genomen om besmetting tijdens onze huiswerkbegeleiding zoveel mogelijk te voorkomen.

  1. Wij verzoeken u om uw kind thuis te houden wanneer hij/zij koorts heeft en/of luchtwegklachten heeft. De gemiste dagen kunnen in overleg worden ingehaald.
  2. Wij zullen de leerlingen bij binnenkomst vragen hun handen zorgvuldig met zeep te wassen.
  3. Wij zullen een paar keer per dag de deurklinken e.d. van de studieruimtes en klaslokalen die wij gebruiken met hygiënedoekjes afnemen. Ook de laptops en tablets die voor gezamenlijk gebruik zijn, moeten na ieder gebruik worden gereinigd. Hiervoor zullen op elke locatie reinigingsdoekjes aanwezig zijn. De begeleiding zal erop toezien dat het gebeurt.
  4. De begeleiding gebruikt eigen laptops en tablets; dezen worden niet uitgeleend.
  5. Mocht uw kind vanwege het virus thuis komen te zitten dan kunnen we de begeleiding online verzorgen. Het enige wat uw kind daarvoor nodig heeft is een computer of iPad. Via HOMi (ons leerlingvolgsysteem) en een speciaal programma waarop door zowel de leerling als de docent wordt ingelogd, kan de planning worden bijgehouden, het huiswerk worden nagekeken, kunnen vragen worden gesteld, kan uitleg worden gegeven (beide personen kunnen op hetzelfde blad schrijven, tekenen, etc.), kan worden overhoord etc. Het schoolwerk hoeft dus niet te stagneren. Tegelijkertijd kan er d.m.v. Facetime, Skype of WhatsApp zichtbaar contact met elkaar zijn om mondeling uitleg te geven en te overhoren. Bijlessen kunnen op dezelfde wijze gewoon doorgaan.
  6. Op het moment dat de scholen sluiten, kunnen wij ook op deze manier het lesprogramma zoveel mogelijk laten doorlopen. Dit kan individueel of in kleine groepjes.

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Mocht u vragen, opmerkingen of tips voor ons hebben dan horen we dat graag!