Locatie Amstelveen

Voor huiswerkbegeleiding, bijles en basisschoolbegeleiding in Amstelveen kun je elke middag vanaf 14.00 uur terecht in de linkervleugel van het Keizer Karel College. Hier is een groot aantal lokalen beschikbaar zodat de begeleiding in kleine groepjes kan plaatsvinden. NHI Studiebegeleiding hanteert voor huiswerkbegeleiding het principe van 1 begeleider per 6 leerlingen zodat er voldoende ruimte is voor individuele ondersteuning. De begeleiding is beschikbaar voor zowel leerlingen van het Keizer Karel College als leerlingen van andere scholen in de omgeving.

Renko Bosgraaf
Renko BosgraafCoördinator Amstelveen
Na mijn middelbare schoolperiode ben ik eerst de wereld van het theater in gedoken. Na vijf jaar als theater technicus aan het werk te zijn geweest besloot ik met een colloquium doctum mijn horizon te verbreden aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Geschiedenis had altijd al mijn interesse. Met de deelopleiding informatiekunde in het middelbaar onderwijs en de bevoegdheid voor geschiedenis heb de NHL met twee diploma’s kunnen verlaten.
Nu een nieuwe uitdaging! Bij de bestudering van geschiedenis komen veel economische vraagstukken aan bod. Hoe succesvol was de Duitse economie tijdens WO2? Wat bedoelde Marx met kapitaal? Waarom waren de winkels in de Sovjet Unie leeg? Met de lerarenbeurs besloot ik mijn kans te grijpen en te gaan studeren in Amsterdam aan de HvA. De jongen uit Friesland komt nog eens ergens!
Tijdens deze studie zocht ik een bijbaan. Zodoende kwam ik bij het NHI terecht. Ik ben als begeleider gestart in Leeuwarden om later als coördinator op de locatie Drachten en uiteindelijk in Amstelveen te eindigen. De NHI locatie Amstelveen bevindt zich in het Keizer Karel College. Hier ben ik naast mijn werkzaamheden voor het NHI, docent economie en informatiekunde.