Effectiever leren met de juiste leerstrategie

Meer Inzicht in Leer Strategieën (MILS)

Wil jij sneller, effectiever en gemakkelijker leren? Het leerstrategie onderzoek brengt in kaart hoe jij de lesstof het best opneemt. Ook geeft het inzicht in leerstrategieën die voor jou werken, heel praktisch en doelgericht.

Er is veel nagedacht en geschreven over hoe mensen leren. Mensen leren op verschillende manieren. De een leert bijvoorbeeld door te ‘doen’. De ander moet het ‘voor zich zien’.  Een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen om het te kunnen begrijpen.

Hoe leer jij?

Het leerstrategie onderzoek meet jouw voorkeur(en) voor het opnemen van informatie. Hierbij wordt gekeken naar zes verschillende dimensies: tekstueel, auditief, visueel, interactief, structuurbehoefte en concentratievermogen/bewegingsbehoefte. De uitkomsten van het onderzoek geven jouw unieke leerprofiel weer. Aan de hand daarvan kunnen we de best passende leerstrategie(en) bepalen.

Meld je hier aan voor studiebegeleiding.- NHI Studiebegeleiding

Met de juiste leerstrategie

  • leer je makkelijker en effectiever

  • krijg je meer plezier in leren (en dus in het naar school gaan)

  • haal je betere resultaten

  • groeit je zelfvertrouwen

Inzicht in eigen leervoorkeur(en) en best passende strategieën kan heel verhelderend zijn, ook voor volwassenen. Het zegt namelijk veel over jouw manier van communiceren en interactie met anderen. Dat kan ook in werksituaties bruikbaar zijn. Je leert tenslotte je leven lang!

Het onderzoek

Het leerstrategie onderzoek wordt afgenomen door één van onze gecertificeerde coaches. Het bestaat uit 2 delen: een interactieve test van ongeveer 10 à 15 minuten, bedoeld om jouw leervoorkeur(en) vast te stellen, en een toelichting op de uitkomsten. Dit gebeurt in de vorm van een persoonlijk gesprek van ongeveer 45 minuten. Je ouders kunnen daarbij aanwezig zijn; het geeft hen ook veel inzicht in hoe ze jou het beste kunnen ondersteunen. De uitkomsten zeggen namelijk veel over jouw manier van communiceren en interactie met anderen. Dit kan heel verhelderend zijn.

Je ouders kunnen de test ook zelf maken. Voordeel hiervan is dat het inzicht in overeenkomsten en verschillen tussen ouder(s) en kind veel duidelijkheid kan scheppen in de onderlinge verhoudingen. Hiervoor wordt een meerprijs gerekend van € 55,00 voor 1 ouder en € 70,00 voor beide ouders.

Het onderzoek leidt tot concrete tips en studieadviezen. Eventueel bevelen wij passende hulpmiddelen aan.

Na afloop ontvangen je ouders een uitgebreid adviesrapport.

De 6 leerdimensies

De 6 leerdimensies die in beeld gebracht worden:

Volwassenen Kinderen
Taalkundig (verbaal/linguïstisch) Woord slim
Logisch/mathematisch Stappen denken
Lichamelijk/motorisch Beweging nodig
Auditief/muzikaal Luister slim
Ruimtelijk inzicht Beeld slim
Sociale intelligentie Samen leren

Het leerstrategie onderzoek (MILS) is ontwikkeld door Bureau van Bodegom.