Onze oorsprong ligt in de huiswerkbegeleiding. Uit ervaring weten we dat er veel komt kijken bij het opzetten en runnen van huiswerkbegeleiding. Op kleinere scholen is het vaak niet mogelijk om dit op commerciële basis te (laten) doen omdat er gewoonweg te weinig leerlingen zijn.

Hoe werkt het?

NHI onderwijsondersteuning biedt scholen de mogelijkheid om zelf huiswerkbegeleiding op te zetten. Met behulp van de expertise van het NHI maar uit naam van de school.

De school kan ervoor kiezen de begeleiding gratis aan te bieden en/of ouders een bijdrage te vragen. Wij kunnen daarin adviseren.

NHI Onderwijsondersteuning kan het gehele traject begeleiden en ook zorgdragen voor selectie en opleiding van het personeel. Dit kunnen eigen docenten zijn maar er kan ook voor worden gekozen om stagiairs en goede bovenbouwleerlingen in te zetten. Dit onder supervisie van een eigen docent of een docent/coördinator van NHI Studiebegeleiding.

Wij kunnen zorgen voor planners (digitaal of analoog) en stellen alle door ons ontwikkelde materialen en tools beschikbaar. Ook kunnen we zonodig de loonadministratie van de begeleiders verzorgen.

Kortom:

  • Deskundige advies bij het opzetten van een eigen huiswerkvoorziening op school
  • Praktische hulp bij de implementatie en uitvoering
  • De school maakt gebruik van onze (bewezen!) methodiek, incl. planningssysteem en materialen