De inhoudelijke groepslessen zijn erop gericht om in korte tijd de gemiste stof van een bepaald vak snel bij te spijkeren. Er wordt in kleine groepjes gewerkt van maximaal 7 leerlingen per docent. De leerlingen herhalen de stof door middel van extra uitleg en het maken van oefeningen totdat deze beheerst wordt.

Hoe ziet een inhoudelijke groepsles eruit?

Start van de lessenreeks:

Aan het begin van de lessenreeks wordt besproken waar de leerlingen tegenaan lopen en met welke specifieke onderdelen de leerlingen gaan oefenen. Hierbij wordt gekeken naar toetsen die onvoldoende zijn gemaakt en de informatie van de vakdocent.
De doelen en planning van de leerstof wordt in een leerplan vastgelegd.

Tijdens de les:

Per les worden één of twee onderdelen van de stof behandeld. Er wordt begonnen met een korte klassikale uitleg waarna de eerste vraag/vragen gezamenlijk worden gemaakt. Daarna gaan de leerlingen individueel oefenen totdat de stof wordt beheerst.

Afsluiting:

Aan het eind van de les wordt besproken welke doelen zijn behaald en wordt de belangrijkste theorie herhaald. De leerlingen krijgen, waar nodig, aandachtspunten mee om de komende tijd op te letten of zelfstandig mee te oefenen.

Kortom:

  • De lessen worden meestal in een reeks gegeven maar een losse les kan ook
  • Er wordt gericht aan de slag gegaan met één specifiek vak
  • Per lessenreeks wordt er een leerplan gemaakt
  • Tijdsduur in overleg; 1,5 uur of 2 uur per groep per keer
  • De kosten liggen tussen de € 100,00 en € 150,00 per les.