Wanneer faalangst de leerprestaties in de weg staat, kan een faalangst training worden ingezet. Hierbij gaat het niet om het opsporen van de oorzaken maar om het bestrijden van de symptomen en de gevolgen daarvan; praktisch en oplossingsgericht.

Werkwijze

De training bestaat uit 3 bijeenkomsten.

In les één wordt aandacht besteed aan het herkennen en erkennen van de faalangst. Er wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen van de deelnemer door te oefenen met spanning en ontspanning, lichaamshouding en zelfbewustzijn.

Les twee gaat over het in kaart brengen van de directe factoren van de negatieve spiraal waarin de deelnemer zich bevindt. Hier gaat het vooral om het verwoorden van negatieve gedachten en gevoelens die de normale spanning uitvergroten tot faalangst. Ook worden situaties in kaart gebracht waarin de faalangst niet aanwezig is. Hierin vinden we vaak de sleutel tot de oplossing.

Les drie gaat over het vervangen van deze negatieve gedachtes en gevoelens door helpende,  positieve gedachten in realistische zinnen. Dit veranderproces wordt ook in kaart gebracht. De deelnemer toetst het aan de praktijk en stelt het net zolang bij tot het werkt.

Praktische informatie

De training kan in groepsverband of individueel worden gegeven op elke NHI locatie.

Groepstraining

Duur: 3 sessies van 1,5 uur

Kosten: € 150,00

Individuele training

Duur: 3 sessies van 1 uur

Kosten: € 250,00