Oscar Bohlander

Tijdens mijn studie economie aan de lerarenopleiding in Groningen ben ik samen met mijn vader begonnen met het geven van huiswerkbegeleiding in Drachten. Na een jaar zijn we ook een vestiging in Leeuwarden gestart, waaraan ik een aantal jaren leiding heb gegeven. Daarnaast heb ik op alle niveaus in het voorgezet onderwijs en MBO economie gegeven, de laatste 12 jaar op het Simon Vestdijk in Harlingen. Omdat het steeds lastiger werd om het lesgeven te combineren met mijn werkzaamheden voor NHI Studiebegeleiding, ben ik inmiddels gestopt met lesgeven. Sinds we in 2012 het bedrijf hebben overgenomen richt ik mij volledig op de algehele organisatie en kwaliteit van de begeleiding en de aansturing van de vestigingen. En gelukkig kan ik met het geven van bijles en examentrainingen ook nog regelmatig met het vak economie bezig zijn.

Leerling aanmelden

NHI-afbeelding-overons-2 2

Harriët van Dalfsen

In 2012 maakte ik de overstap van het bedrijfsleven naar het onderwijs en sindsdien heb ik me gespecialiseerd in ‘leren leren’. Ik ben gecertificeerd MILS-coach (hierbij gaat het om het vaststellen van leervoorkeuren en bijbehorende -strategieën), geef trainingen en begeleid trajecten op het gebied van ‘leren leren’, faalangst en motivatieproblemen. Daarnaast adviseer ik over profiel/studie/beroepskeuze. Ik werk vooral oplossingsgericht en gebruik veel methodes en materialen die leerlingen kunnen helpen het leren leuker en gemakkelijker te maken.

In het bedrijfsleven heb ik veel verschillende functies op het gebied van bedrijfsvoering gehad, als interim professional en in dienstverband. Rode draad is altijd groei en ontwikkeling geweest, zowel op individueel-, team- als organisatieniveau. Dat is dan ook precies waar ik zelf de meeste voldoening uit haal: perspectief kunnen bieden en iemand een stap vooruit helpen.

Els Haasloop Werner

Nadat ik mijn studie Franse taal- en letterkunde met bijvakken Duits en Engels aan de Universiteit van Utrecht had afgerond ben ik eerst een aantal jaren allerlei andere landen en culturen in de wereld gaan verkennen.
Tijdens mijn studie heb ik een jaar in Franssprekend Zwitserland gewoond en na een verblijf in Australië en Nieuw-Zeeland ben ik in het onderwijs gaan werken.
Eerst deed ik de Pedagogische Academie, voor de lesbevoegdheid in het basisonderwijs, en vervolgens behaalde ik de eerstegraads bevoegdheid voor het lesgeven op de middelbare school, niveau HAVO/VWO.
Om tijdens mijn werk als docent op de middelbare school mentor te kunnen zijn, heb ik het Mentor Certificaat gehaald en ben ik met veel plezier jaren mentor geweest van een VWO 3 klas. Deze combinatie van vakdocent en individuele leerling begeleiding geeft mij nu, in mijn functie van coördinator op het NHI in Heerenveen, de ervaring en het begrip die nodig zijn om iedere leerling weer met zijn of haar eigen capaciteiten te kunnen helpen ontwikkelen.
Ik ben in mijn werk niet alleen vakinhoudelijk bezig maar ook het aanleren van studievaardigheden vind ik erg belangrijk, die nemen de leerlingen mee naar hun vervolgopleidingen of -studie.
Met humor en empathie, goed contact met ouders en verzorgers en met planning en structuur kan er zoveel gerealiseerd worden. Ik ben altijd heel dankbaar dat ik aan die ontwikkeling mag meewerken. Deze uitdaging gaat niet alleen samen met veel plezier maar ook met warme emotionele momenten.
Alles bij elkaar een professionele omgeving die heel veel voldoening geeft.
In mijn vrije tijd ben ik o.a. sportief en creatief, ik fiets en ski graag en houd van tuinieren.