Geen zin om te leren

Heel vervelend dat je door je omgeving als ongeïnteresseerd, dwars en/of lui bestempeld wordt terwijl je je er gewoon niet toe kunt zetten om aan de slag te gaan. Vaak is het voor jezelf en voor je ouders onduidelijk wat de oorzaak of reden is van een gebrek aan motivatie. Slechte cijfers helpen natuurlijk niet maar zijn meestal niet de hoofdoorzaak van jouw dip. Een motivatiescreening kan helpen om de onderliggende problemen in kaart te brengen. En om die vervolgens met een gerichte aanpak te verhelpen.

Werkwijze

Via een uitgebreide interactieve vragenlijst wordt ingezoomd op voor motivatie relevante punten zoals:

  • De motivatie en beleving van slechte cijfers en rapporten;
  • Inzet, zelfcontrole, doorzettingsvermogen, afleidingen en studievaardigheden bij het huiswerk maken;
  • Overtuigingen zoals “Het heeft toch geen zin om te werken”, “Ik moet naar school van mijn ouders”, “Ik ben gewoon niet zo slim” etc.;
  • Belemmeringen zoals faalangst, een verkeerd niveau, concentratieproblemen en psychische problemen;
  • De relatie tot de omgeving: Vrienden/sociaal netwerk en school. Vindt de leerling school leuk? Voelt hij/zij zich gesteund door docenten en mentor?;
  • De relatie tot de ouders: Ervaart de leerling de betrokkenheid van ouders als ondersteunend of te controlerend en vraagt de leerling zelf om hulp?

Terugkoppeling van de screening vindt in eerste instantie met de leerling plaats. Door middel van een reflectiegesprek wordt dieper ingegaan op de uitkomsten die daar aanleiding voor geven. Het doel is om samen een helder beeld te krijgen van de problemen. Daarna volgt een gezamenlijke terugkoppeling aan de ouders met concrete adviezen over mogelijke oplossingsrichtingen.

Wanneer kan een motivatiescreening worden ingezet?

De motivatiescreening kan worden ingezet wanneer de prestaties van een leerling blijven tegenvallen en het vermoeden bestaat dat er een blokkade is die de tegenvallende prestaties veroorzaakt. De vestigingscoördinator signaleert dit bij onze leerlingen en neemt contact op met de ouders/verzorgers om toestemming te vragen de screening in te zetten.

De motivatiescreening kan ook worden ingezet als coachingsinstrument bij individuele trajecten.

Lees ook onze blog over motivatieproblemen.

De motivatiescreening is onderdeel van het Motivatie Zelf Onderzoek (MZO) en is ontwikkeld door Bureau Perspectief te Amsterdam.  Zie voor meer informatie www.motivatiezelfonderzoek.nl

logo-perspectief