Bij NHI Studiebegeleiding krijgt de leerling de individuele aandacht en begeleiding die nodig is om weer op het juiste niveau te komen. De bijlessen zijn één-op-één, waardoor de les altijd is aangepast aan de behoefte van de leerling. Per bijles wordt er gericht aan één vak gewerkt. De bijles kan op school, online of op één van de locaties van NHI Studiebegeleiding worden gevolgd.

Hoe ziet een bijles eruit?

Start lessenreeks:

Aan het begin van de lessenreeks wordt besproken waar de leerling tegenaan loopt en wat de doelen zijn waaraan gewerkt wordt.

Begin van de les:

Bij de start van de bijles bespreken we met de leerling welke lesstof behandeld wordt en wat het doel van de les is. Wanneer er voor dit vak al eerder bijlessen zijn geweest, herhalen we samen waar de vorige keer aan gewerkt is en controleert de begeleider of de lesstof is blijven hangen.

Tijdens de les:

Vervolgens gaan we aan de slag met de doelen en lesstof voor die dag.
De begeleider legt lastige onderdelen uit en oefent samen met de leerling totdat deze de stof beheerst.

Afsluiting:

Aan het eind van de les bespreken we nogmaals de doelen van die les en de tips die gegeven zijn. De leerling krijgt, waar nodig, aandachtspunten mee om de komende tijd op te letten of zelfstandig mee te oefenen.

Duo bijlessen

Het is mogelijk om de bijlessen in te plannen voor 2 leerlingen die met dezelfde onderdelen moeite hebben. Het is dan wel belangrijk dat deze leerlingen op hetzelfde niveau zitten en dezelfde ondersteuningsvraag hebben.

Online bijlessen

Het is ook mogelijk om de bijlessen vanuit huis of school online te volgen. Voorafgaand aan de bijles geeft de leerling per mail door over welke stof hij of zij vragen heeft. De bijles vindt plaats in een digitale omgeving waarin de begeleider en de leerling met elkaar kunnen videobellen en chatten. In deze omgeving maken we gebruik van een digitaal whiteboard. De uitleg die op het whiteboard gegeven wordt, kan aan het einde van de les door de leerling worden opgeslagen. De leerling kan dit vervolgens gebruiken bij het voorbereiden op een toets.

Kortom:

  • Per bijles wordt aan de slag gegaan met één specifiek vak
  • Gericht oefenen met de onderdelen van het vak waar de leerling moeite mee heeft
  • Tijdsduur in overleg; 1 uur, 1,5 uur of 2 uur per leerling per keer
  • Bijlessen worden meestal in een reeks van 5 of 10 keer gegeven
  • Het bijlestarief bedraagt € 42,50 per uur, duo bijlessen € 25,00 per leerling/uur