NHI-banner-1800p-logo

Bijles = Bijspijkeren

Home/Bijles
Bijles 2017-07-30T11:52:49+00:00

Bijles aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs en het MBO
Kun jij je huiswerk prima zelfstandig maken maar heb je moeite met 1 vak of met bepaalde onderdelen van een vak? Dan zijn bijlessen voor jou meer geschikt dan huiswerkbegeleiding. Omdat ze individueel worden gegeven kunnen de bijlessen volledig op jouw wensen worden afgestemd.

Bijles aan leerlingen uit groep 7 of 8 van de basisschool
Sinds 2005 geven wij op verschillende vestigingen op verzoek van ouders ook individuele re-teaching aan basisschoolleerlingen uit groep 7 of 8. De re-teaching bestaat uit het herhalen en opnieuw en uitgebreider uitleggen van reeds aangeboden lesstof in de vakken rekenen en taal. Ook kunnen de leerlingen worden voorbereid op de CITO toets. Voor meer informatie zie Re-teaching.

Vakgericht

De bijlessen zijn vakgericht, dat wil zeggen; ze geven ondersteuning in één bepaald vak. De eerste les wordt gebruikt om de bestaande problemen te analyseren. Bijlessen worden altijd voor minimaal tien keer afgesproken. In de regel wordt 1 uur bijles per vak per week gegeven, gedurende 10 opeenvolgende weken. Dit kan in overleg worden uitgebreid naar meer uren per week. Eventueel kunnen leerlingen, mits zij zich samen opgeven, met z’n tweeën bijles krijgen.