Op zaterdag 27 september nemen we deel aan de 3e MILS verdiepingsdag. Centraal staat het delen van ervaringen maar ook voorlichting over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van leerstijlen en informatieverwerking en het bespreken van interessante cases staat geagendeerd.