Huiswerk maken is te leren maar vraagt discipline, planning & structuur; vaardigheden die je vaak nog niet hebt ontwikkeld als je naar het voortgezet onderwijs gaat. Tijdens huiswerk-begeleiding leer je planmatig werken en is er veel aandacht voor het aanleren van ‘passende’ studievaardigheden. Leren kan namelijk op veel verschillende manieren. Daarom brengen wij jouw leervoorkeur(en) in kaart wanneer je je bij ons aanmeldt. Zodat wij snel weten hoe we jou het beste kunnen begeleiden en jij inzicht krijgt in hoe je het gemakkelijkst informatie opneemt.

Huiswerkbegeleiding kan op één van onze zes locaties worden gevolgd maar kan ook online! Je krijgt dan een vaste studiecoach toegewezen die jou op afgesproken tijden begeleidt bij je huis- en leerwerk, je planning en evt. inhoudelijke vragen.

Aanmelden

Aanmelden kan op elk moment in het schooljaar via het inschrijfformulier en voor een proefperiode van 3 maanden. Het is natuurlijk wel zo dat, hoe later je instroomt, hoe minder tijd er is om cijfers op te halen.

Kennismakingsgesprek

Nadat je bent aangemeld voor huiswerkbegeleiding, nodigt de coördinator van de vestiging jou en je ouders uit voor een gratis kennismakingsgesprek. Dit gesprek vind plaats op de betreffende vestiging, meestal tussen 17.00 en 18.00 uur.  Tijdens het kennismakingsgesprek wordt de werkwijze van het NHI uitgelegd, worden de leerproblemen en mogelijke oorzaken besproken en wordt aangegeven wat je van ons mag verwachten. Als je besluit om je in te schrijven* wordt er een contract gesloten, waarbij je zelf formuleert wat je met de huiswerkbegeleiding wil bereiken. Wij adviseren je om tijdens de proefperiode van drie maanden, gedurende 4 of 5 middagen per week de huiswerkbegeleiding te volgen. Bij minder dagen per week is de kans groter dat je terugvalt in oude studiegewoonten.

De huiswerkbegeleiding wordt gestart met een proefperiode van 3 maanden. Na deze proefperiode vindt een evaluatiegesprek plaats. De coördinator van de betreffende vestiging neemt hiervoor contact op met je ouders. Tijdens dit evaluatiegesprek worden de ervaringen tot dan toe besproken en wordt besloten of en zo ja, hoe, de begeleiding wordt voortgezet.

*Er wordt bij inschrijving eenmalig € 75,00 in rekening gebracht. Dit is voor de administratiekosten, oudergesprekken en een bijdrage aan het leerstrategie-onderzoek.

Leerstrategie onderzoek

In de eerste maand van de begeleiding, wordt een leerstrategie onderzoek gedaan. Deze inventarisatie biedt snel inzicht in hoe jij het liefst informatie opneemt en dus het gemakkelijkst leert, zodat we de huiswerkbegeleiding direct heel gericht kunnen afstemmen op jouw leervoorkeur(en). De uitkomst wordt met jou besproken, je krijgt handige tips en trucs om het leren te vergemakkelijken en er wordt, indien nodig, bepaald welke hulpmiddelen kunnen worden ingezet bij de begeleiding.

Je krijgt de uitkomst mee naar huis, met een globale toelichting op de scores. Het is mogelijk een uitgebreide rapportage aan te vragen die gebruikt kan worden bij gesprekken op school of met andere begeleiders. Voor deze rapportage worden extra kosten berekend.

Hier vind je meer informatie over het leerstrategie onderzoek.

Volgsysteem/HOMI

Met ingang van schooljaar 2018/2019 werken we met het leerlingvolgsysteem HOMI.

Dagelijks wordt het huiswerk ingelezen vanuit Magister of SOM en vervolgens ingepland. Ouders krijgen een eigen inlogcode zodat u altijd kunt zien wat er gemaakt en geleerd is en wat er op de planning staat voor de dagen dat uw kind niet naar huiswerkbegeleiding gaat. U krijgt een mailtje wanneer er thuis nog wat gedaan moet worden of wanneer er andere aandachtspunten zijn.

Leerlingen kunnen via de app op hun telefoon, altijd hun planning inzien zodat ze ook thuis gestructureerd aan het werk kunnen. Tijdens de huiswerkbegeleiding is telefoongebruik toegestaan voor studiedoeleinden. Hier wordt strikt op gecontroleerd.

Klik hier voor meer informatie over het leerlingvolgsysteem HOMI.

Leren leren

Verder leer je dat het huiswerk gemaakt moet worden op dezelfde dag als het is opgegeven. Je krijgt individuele, vakinhoudelijke hulp en het gemaakte of geleerde werk wordt gecontroleerd en overhoord. We besteden veel aandacht aan het leren leren, omdat je je een goede studiemethodiek eigen moet maken. Er wordt onder andere aandacht besteed aan plannen, samenvatten, woordjes leren, opzoekvaardigheden en concentreren.

Leren van toetsen

Het leren van toetsen is een belangrijk onderdeel van de begeleiding. De tijd die nodig is voor de voorbereiding wordt nogal eens onderschat. Wij leren je hier zeven dagen van tevoren mee te beginnen. Eventuele vragen kunnen dan tijdig beantwoord worden en de leerstof kan herhaald en grondig overhoord worden. Dit overhoren gebeurt meestal schriftelijk met behulp van door ons gemaakte proeftoetsen, waarna deze worden besproken.

Tweede fase

Bij de Tweede Fase is er aandacht voor de planning van het profielwerkstuk, de praktische opdrachten en het op de juiste manier interpreteren van de studieplanners. Daarnaast ontvang je 3 tot 4 weken voor de toetsweek al een planning waarin staat wanneer je wat moet leren en kennen. Ook dit leerwerk wordt regelmatig overhoord.

Begeleiding

Het NHI kiest bij de huiswerkbegeleiding voor de aanpak van één begeleider per gemiddeld zes leerlingen en een minimale verblijfsduur van twee uur per dag. Deze aanpak is nodig om zo snel mogelijk in het juiste studieritme te komen en de continuïteit in het leren te bevorderen. Daarnaast is er door deze 1-op-6  begeleiding voldoende tijd om vragen te beantwoorden, het leer- en maakwerk te controleren en proeftoetsen te maken en na te bespreken.

Brugklassers

Brugklassers hebben vaak minder huiswerk en kunnen een deel hiervan tijdens de lessen op school maken. Om deze reden is een verblijfsduur van minimaal één uur per dag voldoende. De begeleiding richt zich onder andere op de controle van het al op school gemaakte huiswerk. Het NHI kiest daarbij voor de intensieve aanpak van 1 begeleiders per gemiddeld 3 leerlingen.

Brugklassers hebben meer hulp nodig omdat zij:
• onzeker zijn
• vaak niet weten hoe zij iets moeten aanpakken
• snel afgeleid zijn

Mocht er meer tijd nodig zijn voor het huiswerk dan blijf je, in overleg met je ouders, langer en wordt de begeleiding minder intensief.