Extra aandacht voor rekenen en taal
Heeft uw kind, om wat voor reden dan ook, achterstand opgelopen in rekenen of taal en kan het wel wat extra ondersteuning gebruiken?

Individuele instructie

Basisschoolleerlingen hebben veelal problemen met reken- en/of taalonderwerpen. Breuken, procenten, sommen met grote getallen en staartdelingen zijn soms moeilijk te bevatten. Ook met het gebruik van de d of de t, zinsontleding en begrijpend lezen hebben sommige leerlingen moeite. Het NHI geeft opnieuw en uitgebreider instructie over onderwerpen die nog niet begrepen zijn.

Verder beschikt het NHI over oefenmateriaal om direct te testen of de uitleg begrepen is en of de leerling deze kan toepassen. Ook kan er regelmatig worden geoefend met de CITO-vraagstellingen om de leerling hiermee vertrouwd te maken. De begeleiding vindt individueel plaats, in de vorm van een bijles. Hierdoor krijgt de leerling de aandacht die de school vaak niet kan bieden. De begeleiding is geschikt voor leerlingen vanaf groep 5.